Fjellrev_Alopex lagopus
Bestillingsreferanse: 23.04.03._58.jpg
Bildet inngår i albumet Fjellrev -