Trane_Grus grus
Bestillingsreferanse: 10.04.23._519.jpg
Bildet inngår i albumet Tranefam -