Munk_Sylvia atricapilla, rødhyll_Sambucus racemosa
Bestillingsreferanse: 21.08.14._110.jpg
Bildet inngår i albumet Sangerfam -