Ikke flere bilder i dette utvalget!
Honningbie_Apis mellifera på skogstorkenebb
Bestillingsreferanse: 09.06.28._56.jpg
Bildet inngår i albumet Storkenebbfam -