Engstorkenebb_Geranium pratense
Bestillingsreferanse: 08.07.17._118.jpg
Bildet inngår i albumet Storkenebbfam -