Vangsmjøsa, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 04.08.07._15.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -