Gamle Kvam, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 10.09.27._05.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -