Nørre Synsin og Midtre Syndin, Valdres
Bestillingsreferanse: 04.09.09._163.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -