Vangsmjøsa, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 09.06.24._59.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -