Lauvskog, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 09.05.13._03.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -