Ola P. Oldre, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 06.03.16._110.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -