Vangsmjøsa, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 1999.06.24._07.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -