Øynadn naturreservat, Valdres
Bestillingsreferanse: 05.09.10._60.jpg
Bildet inngår i albumet Øynadn NR -