Hundslægeret, Røssjøen naturreservat
Bestillingsreferanse: 04.10.11._324.jpg
Bildet inngår i albumet Røssjøen NR -