Røssjøen, Røssjøen naturreservat
Bestillingsreferanse: 04.10.11._335.jpg
Bildet inngår i albumet Røssjøen NR -