Unge av gråtrost_Turdus pilaris
Bestillingsreferanse: 12.06.11._64.jpg
Bildet inngår i albumet Trostefam -