Dokkadeltaet naturreservat
Bestillingsreferanse: 10.10.11._157.jpg
Bildet inngår i albumet Dokkadeltaet NR -