Gravdøla i Gravdalen, Jotunheimen
Bestillingsreferanse: 07.09.13._65.jpg
Bildet inngår i albumet Utladalen LV -