Vettismorki, Utladalen
Bestillingsreferanse: 09.06.17._62.jpg
Bildet inngår i albumet Utladalen LV -