Knoppsvane_Cygnus olor
Bestillingsreferanse: 07.08.25._70.jpg
Bildet inngår i albumet Røykenvika NR -