Krististølen, Vestre Slidre kommune
Bestillingsreferanse: 00.01.14._01.jpg
Bildet inngår i albumet Vestre Slidre kom -