Vannflaggermus_Myotis daubentonii
Bestillingsreferanse: 15.09.27._532.jpg
Bildet inngår i albumet Flaggermus -