Begna, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 12.12.23._19B.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -