Skogburkne_Athyrium filix-femina
Bestillingsreferanse: 17.10.03._06.jpg
Bildet inngår i albumet Storburknefam -