Stylteløper, Tundrasnipe, Myrsnipe
Bestillingsreferanse: 06.04.29._015.jpg
Bildet inngår i albumet Avosettfam -