Dokkadeltaet naturreservat
Bestillingsreferanse: 14.04.28._370.jpg
Bildet inngår i albumet Dokkadeltaet NR -