Unge av tjeld_Haematopus ostralegus
Bestillingsreferanse: 05.07.24._35.jpg
Bildet inngår i albumet Tjeldfam -