Lenninghøgda, Etnedal kommune
Bestillingsreferanse: 04.10.11._321.jpg
Bildet inngår i albumet Etnedal kom -