Skriulægret, Røssjøen naturreservat
Bestillingsreferanse: 04.10.11._327.jpg
Bildet inngår i albumet Røssjøen NR -