Liagarda, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 09.10.30._06.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -