Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 06.06.01._86.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -