Buføring fra Sandalen, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 14.08.30._351.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -