Svennesvollene naturreservat
Bestillingsreferanse: 07.09.11._09.jpg
Bildet inngår i albumet Svennesvollene NR -