Øynadn naturreservat, Valdres
Bestillingsreferanse: 06.07.28._62.jpg
Bildet inngår i albumet Øynadn NR -