Hensåsen, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 19.06.19._33.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -