Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 21.08.22._187.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -