Røssjøen, Røssjøen naturreservat
Bestillingsreferanse: 04.10.11._331.jpg
Bildet inngår i albumet Røssjøen NR -