Sæbu-Røssjøen, Røssjøen naturreservat
Bestillingsreferanse: 04.10.11._323.jpg
Bildet inngår i albumet Røssjøen NR -