Vervet Monkey_Chlorocebus pygerythrus hilgerti
Bestillingsreferanse: 14.07.27._1040.jpg
Bildet inngår i albumet Aper -