Skibladner utenfor Kapp
Bestillingsreferanse: 1999.06.27._14.jpg
Bildet inngår i albumet Østre Toten kom -