Skibladner utenfor Skreiberga
Bestillingsreferanse: 1998.08.09._02.jpg
Bildet inngår i albumet Østre Toten kom -