Hjertetjønnaks_Potamogeton perfoliatus
Bestillingsreferanse: 11.08.13._129.jpg
Bildet inngår i albumet Tjønnaksfam -