Fra Slettefjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 20.11.29._04.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -