Fra Grindafjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 14.09.14._297.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -