Vangsmjøsa, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 05.01.30._20.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -