Fra Krististølen, Vestre Slidre kommune
Bestillingsreferanse: 18.02.02._012.jpg
Bildet inngår i albumet Vestre Slidre kom -