Ikke flere bilder i dette utvalget!
Marinøkkel_Botrychium lunaria
Bestillingsreferanse: 1999.07.20._10.jpg
Bildet inngår i albumet Ormetungefam -