Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 10.12.03._413.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -