Ala, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 19.11.04._10.jpg
Bildet inngår i albumet Vann -