Møllerstufossen, Nordre Land kommune
Bestillingsreferanse: 10.05.19._452.jpg
Bildet inngår i albumet Nordre Land kom -